افشان شاه نشین کرم چرک

۱۲۰۰ شانه رویال

سایز بندی :
۴*۳
۳/۵*۲/۵
۳*۲
۲/۲۵*۱/۵
۴*۱
۳*۱
۲*۱
۱/۵*۱

قیمت۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش مدائن

پیشنهادات ویژه

فروشگاه فرش مدائن

ارمغان نقره ای

۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ارمغان نقره ای

افشان شاه نشین دودی

۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

افشان شاه نشین دودی

نائین دودی

۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نائین دودی

نائین کرم چرک

۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نائین کرم چرک